Valdez Peninsula November 2008

Click on the images to view them full-size.

vz0801.jpg (55k) vz0802.jpg (25k) vz0803.jpg (39k) vz0804.jpg (44k)
Seals
vz0805.jpg (55k) vz0806.jpg (25k) vz0807.jpg (39k) vz0808.jpg (44k)
Where we stayed
vz0809.jpg (55k) vz0810.jpg (25k) vz0811.jpg (55k) vz0812.jpg (25k)
Richard Lighthouse where we stayed
vz0813.jpg (55k) vz0814.jpg (25k) vz0815.jpg (55k) vz0816.jpg (25k)
Sea Lions and Seals Sea Lions Sea Lions
vz0817.jpg (55k) vz0818.jpg (25k) vz0819.jpg (55k) vz0820.jpg (25k)
Whales
vz0821.jpg (55k) vz0822.jpg (25k) vz0823.jpg (55k) vz0824.jpg (25k)
vz0825.jpg (55k) vz0826.jpg (25k) vz0827.jpg (55k) vz0828.jpg (25k)
Penguins
vz0829.jpg (55k) vz0830.jpg (25k)


[ Home ]